19.6.13

Sevgi


Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.
 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını     tutmaz.
 Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir.
 Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.
 Sevgi asla son bulmaz.